Liên hệ

[ux_banner height=”150px” bg=”882″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

THÔNG TIN LIÊN HỆ

[/text_box]

[/ux_banner]
[section bg=”892″ bg_size=”original” bg_pos=”center center”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_text text_align=”center”]

LIÊN HỆ VIETTEL TP. HỒ CHÍ MINH

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”7″ span__sm=”12″]

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội
Viettel TP.Hồ Chí Minh

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”895″]

[/col]

[/row]

[/section]