Internet

[section bg_overlay=”rgb(68, 96, 132)” padding=”0px”]

[ux_banner height=”220px” bg=”240″ bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_overlay=”rgba(5, 53, 52, 0.78)”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

[title style=”center” text=”DỊCH VỤ INTERNET VIETTEL” tag_name=”h4″ class=”title-di-dong-block”]

Vui lòng chọn gói cước Internet tương ứng để xem chi tiết gói trả sau và đăng ký online

[/text_box]

[/ux_banner]

[/section]
[section]

[blog_posts style=”bounce” type=”row” columns=”3″ depth_hover=”2″ cat=”18″ show_date=”false” excerpt=”false” image_size=”original”]

[/section]
[section bg=”43″ class=”mask-arrow”]

[gap]

[title style=”center” text=”CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM” tag_name=”h2″ class=”title-di-dong-block”]

[row width=”full-width”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”209″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”210″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”211″]

[/col]

[/row]

[/section]