Trang Chủ

[ux_banner height=”320px” bg=”931″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.51)” bg_pos=”center center”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

Viettel Saigon telecom

Một dịch vụ viễn thông tốt đẹp sẽ là khởi đầu tốt nhất cho công việc kinh doanh của bạn

[/ux_text]
[search style=”flat” size=”large” class=”custom-search-box”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_html]

DỊCH VỤ VIETTEL SÀI GÒN TELECOM

[/ux_html]

Viettel TP. Hồ Chí Minh (Viettel Saigon) sẽ giúp bạn sự khởi đầu tuyệt vời. Bạn chọn dịch vụ nào?

[row class=”row-list-services”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ class=”row-dashed”]

[ux_image id=”34″ caption=”true” image_hover=”zoom” link=”https://viettelsaigon.com/di-dong/” rel=”123″]

[ux_html]

DỊCH VỤ DI ĐỘNG

[/ux_html]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ class=”row-dashed”]

[ux_image id=”35″ image_hover=”zoom” link=”https://viettelsaigon.com/internet-truyen-hinh/”]

[ux_html]

INTERNET – TRUYỀN HÌNH

[/ux_html]

[/col]

[/row]
[row class=”row-list-services end-list”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ class=”row-dashed”]

[ux_image id=”37″ image_hover=”zoom” link=”https://viettelsaigon.com/chuyen-mang-giu-so/”]

[ux_html]

CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ

[/ux_html]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ class=”row-dashed”]

[ux_image id=”38″ image_hover=”zoom” link=”https://viettelsaigon.com/tra-sau-viettel-3/”]

[ux_html]

TRẢ SAU VIETTEL

[/ux_html]

[/col]

[/row]
[gap]

[section bg=”43″]

[title text=”TIN TỨC/ KHUYẾN MÃI”]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″]

[tabgroup style=”tabs”]

[tab title=”INTERNET”]

[blog_posts style=”default” columns=”3″ cat=”18″ title_size=”larger” title_style=”uppercase” show_date=”false”]

[/tab]
[tab title=”TRUYỀN HÌNH”]

[blog_posts style=”default” columns=”3″ cat=”19″ title_size=”larger” title_style=”uppercase” show_date=”false”]

[/tab]
[tab title=”COMBO”]

[blog_posts style=”default” columns=”3″ cat=”20″ title_size=”larger” title_style=”uppercase” show_date=”false”]

[/tab]

[/tabgroup]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”TIN TỨC/ KHUYẾN MÃI”]

[title text=”TIN TỨC/ KHUYẾN MÃI”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”21″ image_height=”56.25%”]

[/section]