Sim tam Hoa Đơn

# Số sim Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0896.113.777 2,000,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 0974.537.444 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
3 0878.337.111 600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
4 0878.466.222 1,100,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
5 0348.216.444 450,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
6 0364.217.444 600,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
7 0343.908.444 450,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
8 0362.902.444 450,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
9 0396.536.444 450,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
10 0367.401.444 450,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
11 0359.347.444 450,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
12 0374.105.444 450,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
13 0354.719.444 450,000 đ Sim tam hoa Đặt mua