Sim đầu số cổ

# Số sim Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0974.537.444 1,800,000 đ Sim tam hoa Đặt mua
2 09.77.88.55.70 3,050,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
3 0972.680.215 450,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
4 0978.568.329 450,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
5 0971.998.771 600,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
6 0981.600.806 1,600,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
7 097.13579.44 1,300,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
8 0973.6600.51 450,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
9 0987.064.991 600,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
10 09857.689.77 600,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
11 09779.668.27 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
12 0987.323.877 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
13 0972.008.292 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
14 0985.430.185 700,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
15 0977.647.681 600,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
16 0974.605.785 600,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
17 09899.365.01 600,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
18 0983.498.551 600,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
19 0987.029.114 600,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
20 0976.078.557 600,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
21 0975.157.855 600,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
22 0989.1727.94 500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
23 09.74.74.8681 500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
24 0982.103.305 500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
25 0974.90.1518 500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
26 097.189.1220 500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
27 0975.79.36.11 500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
28 097.1239.354 500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
29 0986.97.1134 500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
30 0978.516.926 500,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua