Gói cước trả sau

[section padding=”0px”] [ux_banner height=”220px” bg=”240″ bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [title style=”center” text=”DỊCH VỤ DI ĐỘNG – TRẢ SAU VIETTEL” tag_name=”h4″ class=”title-di-dong-block”]

Vui lòng chọn gói cước trả sau tương ứng để xem chi tiết gói trả sau và đăng ký online

[/text_box] [/ux_banner] [/section] [section] [blog_posts style=”bounce” type=”row” columns=”3″ depth_hover=”2″ cat=”27″ show_date=”false” excerpt=”false” image_size=”original”] [/section] [section bg=”43″ class=”mask-arrow”] [gap] [title style=”center” text=”CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM” tag_name=”h2″ class=”title-di-dong-block”] [row width=”full-width”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”209″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”210″] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”211″] [/col] [/row] [/section]