Cảm ơn bạn đã đặt sim.

Thông tin đặt mua sim của bạn:

Mã đơn hàng: [order_code]

Số sim: [order_number]

Giá: [order_price]

Họ tên: [order_ten]

Điện thoại: [order_phone]

Email: [order_email]

Địa chỉ: [order_address]

Note: [order_note]

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để xác nhận lại thông tin.

Xin cảm ơn!