Trang Chủ Main

[ux_banner height=”500px” bg=”32″ visibility=”hidden”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Viettel Sai Gon

[/text_box]

[/ux_banner]
[section class=”section-recent-post”]

[blog_posts style=”bounce” type=”row” col_spacing=”small” columns=”3″ posts=”6″ title_style=”uppercase” show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”70%” image_width=”80″ image_size=”original”]

[/section]
[section video_visibility=”visible” class=”has-mask mask-angled-right-large”]

[row padding=”15px 0px 0px 0px” class=”row-has-mask-angled-right”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0 0px” margin=”0px 0px 0 0px” class=”pb-0″]

[title style=”center” text=”Có thể bạn quan tâm” tag_name=”h1″ margin_bottom=”0px” class=”title-no-line”]

[/col]
[col span__sm=”12″]

[row_inner padding=”0 0px 0px 0px” class=”row-items-care”]

[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”868″ image_hover=”zoom” link=”https://viettelsaigon.com/chuyen-mang-giu-so/”]

[ux_html]

Chuyển mạng Viettel giữ nguyên số

[/ux_html]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”38″ image_hover=”zoom” link=”https://viettelsaigon.com/tra-sau-viettel-3/”]

[ux_html]

Đăng ký trả trước sang trả sau

[/ux_html]

[/col_inner]
[col_inner span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”869″ image_hover=”zoom” link=”https://viettelsaigon.com/tin-tuc-khuyen-mai/”]

[ux_html]

Tin tức – Khuyến mãi

[/ux_html]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_html visibility=”hidden”]

DỊCH VỤ VIETTEL SÀI GÒN TELECOM

[/ux_html]
[ux_text visibility=”hidden”]

Viettel TP. Hồ Chí Minh (Viettel Saigon) sẽ giúp bạn sự khởi đầu tuyệt vời. Bạn chọn dịch vụ nào?

[/ux_text]
[row class=”row-list-services” visibility=”hidden”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ class=”row-dashed”]

[ux_image id=”34″ caption=”true” image_hover=”zoom” rel=”123″]

[ux_html]

DỊCH VỤ DI ĐỘNG

[/ux_html]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ class=”row-dashed”]

[ux_image id=”35″ image_hover=”zoom”]

[ux_html]

INTERNET – TRUYỀN HÌNH

[/ux_html]

[/col]

[/row]
[row class=”row-list-services end-list” visibility=”hidden”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ class=”row-dashed”]

[ux_image id=”37″ image_hover=”zoom”]

[ux_html]

CHUYỂN MẠNG ĐỔI SỐ

[/ux_html]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ class=”row-dashed”]

[ux_image id=”38″ image_hover=”zoom”]

[ux_html]

TRẢ SAU VIETTEL

[/ux_html]

[/col]

[/row]
[gap]

[section bg=”43″ visibility=”hidden”]

[title text=”TIN TỨC/ KHUYẾN MÃI”]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″]

[tabgroup style=”tabs”]

[tab title=”INTERNET”]

[blog_posts style=”default” columns=”3″ cat=”18″ title_size=”larger” title_style=”uppercase” show_date=”false”]

[/tab]
[tab title=”TRUYỀN HÌNH”]

[blog_posts style=”default” columns=”3″ cat=”19″ title_size=”larger” title_style=”uppercase” show_date=”false”]

[/tab]
[tab title=”COMBO”]

[blog_posts style=”default” columns=”3″ cat=”20″ title_size=”larger” title_style=”uppercase” show_date=”false”]

[/tab]

[/tabgroup]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”TIN TỨC/ KHUYẾN MÃI” visibility=”hidden”]

[title text=”TIN TỨC/ KHUYẾN MÃI”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”21″ image_height=”56.25%”]

[/section]