LIÊN HỆ VIETTEL TP. HỒ CHÍ MINH

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội
Viettel TP.Hồ Chí Minh